دوره تحلیل تکنیکال بورس

آموزش تحلیل تکنیکال بورس(Technical Analysis)

آموزش تحلیل تکنیکال بورس: تحلیل تکنیکال بورس، روش تجزیه و تحلیل بر اساس عملکرد قیمت از طریق نمودار است. تحلیل تکنیکال یعنی تحلیل برآیند رفتار عرضه و تقاضا در بازار که خود را به نحو موثر روی نمودار ظاهر می سازد. تحلیلگران تکنیکال معتقدند، تمامی اثرات اتفاقات مختلف در ابزارهای مالی بر روی رفتار قیمت خود را نمود می دهند. اساس تحلیل تکنیکال بر این امر استوار است که ابتدا عملی بر روی قیمت اتفاق می افتد و سپس معامله گر نسبت به آن عمل، عکس العمل نشان می دهد یعنی بازار به معامله گر دیکته می کند که قدم بعدی را چگونه باید بردارد.

بنابراین، از تحلیل تکنیکال بیشتر برای معاملات کوتاه مدت و با هدف نوسان گیری استفاده می شود و بهترین ابزار برای تشخیص نقاط ورود و خروج می باشد. بررسی روند قیمت های گذشته بر روی نمودار پیش بینی مورد اعتمادی را از روند آینده ایجاد می نماید.

سرفصلهای اصلی تحلیل تکنیکال بورس: (Technical Analysis)

 • آموزش تحلیل تکنیکال بورس: بررسی تخصصی و کاربرد تحلیل تکنیکال
 • آموزش تحلیل تکنیکال بورس: نمودار و انواع آن
 • آموزش تحلیل تکنیکال بورس: اندیکاتورها و اسیلاتورها
 • آموزش تحلیل تکنیکال بورس: خطوط روند و کانال
 • آموزش تحلیل تکنیکال بورس: نقاط حمایت و مقاومت
 • آموزش تحلیل تکنیکال بورس: الگوهای شمعی
 • آموزش تحلیل تکنیکال بورس: الگوهای نموداری
 • آموزش تحلیل تکنیکال بورس: واگرایی و همگرایی
 • آموزش تحلیل تکنیکال بورس: موجهای الیوت
 • و غیره

مدت دوره: ۲۴ ساعت

اهداف دوره تحلیل تکنیکال بورس: (Technical Analysis)

 • آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال
 • آموزش کاربردی پرایس اکشن(price action)و چارت خوانی
 • آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال
 • نحوه استفاده از ابزارهای کاربردی در بازارهای بین المللی و بازار سهام ایران
 • آموزش ابزارهای کاربردی خروج از معاملات
 • آموزش خط روند، خط کانال، نقاط مقاومت و نقاط حمایت
 • آموزش نحوه استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها
 • آموزش استفاده از ابزار فیبوناچی و نحوه خرید و فروش بر اساس آن
 • آموزش نحوه خرید و فروش بر اساس ABC Formation
 • آموزش نحوه خرید و فروش بر اساس موج های الیوت
 • یادگیری نحوه استفاده از همگرایی ها و واگرایی ها

جزئیات تحلیل تکنیکال بورس

بررسی تخصصی و کاربرد تحلیل تکنیکال

دلایل استفاده از تحلیل تکنیکال

نمودار و انواع آن

آشنایی با انواع نمودار             

انواع چارچوب های زمانی یا TimeFrame             

خطوط روند و کانال

روندها            

تعریف روند             

تقسیم بندی روندها             

نحوه رسم خطوط ترند             

نکات تکمیلی در مورد خطوط ترند             

نحوه رسم خطوط کانال             

اندیکاتورها

تعریف اندیکاتور      

تقسیم بندی اندیکاتورها و اسیلاتورها           

کاربرد اندیکاتور

میانگین متحرک، مووینگ اوریج            

تعریف میانگین های متحرک و دسته بندی آنها             

محاسبه میانگین های متحرک             

پریود زمانی در میانگین های متحرک             

کاربرد میانگین های متحرک      

تعدریف Envelop

تعدریف B.B

تعدریف حجم

و...

اسیلاتورها و تقسیم بندی آنها             

Overbought و Oversold مناطق اشباع خرید وفروش             

Centered oscillator سیگنالهای خرید و فروش در             

Banded oscillator سیگنال های خرید و فروش در             

Divergence تعریف دایورجنس             

Positive divergence دایورجنس مثبت             

Negative divergence دایورجنس منفی             

 اسیلاتورها               

RSI تعریف اسیلاتور آر اس آی                

قسمت اول RSI کاربرد اسیلاتوآر اس آی                

قسمت دوم RSI کاربرد اسیلاتور آر اس آی                

stochastic تعریف اسیلاتور استو کاستیک

 کاربرد اسیلاتور استوکاستیک قسمت اول                

کاربرد اسیلاتور استوکاستیک قسمت دوم                

MACD تعریف اسیلاتور مک دی                

MACD تعریف اسیلاتور مک دی                

الگوهای کندل استیک، شمعی            

مقدمه ای بر الگوهای کندل استیک             

Spinning Tops الگوی             

Doji الگوی             

Shadows کاربرد             

Hammer الگوی             

Shooting Star الگوی             

Engulfing الگوی انگالفینگ             

Dark Cloud Cover الگوی ابر تیره             

Harami الگوی هارامی             

 Morning Star الگوی مورنینگ استار             

Evening Star الگوی             

استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک             

نقاط حمایت و مقاومت

Suppprt و Resistance تعریف خطوط             

Suppprt و Resistance نحوه تشخیص             

Suppprt و Resistance درجه اهمیت خطوط             

Suppprt و Resistance مناطق             

Suppprt و Resistance شکسته شدن خطوط             

Change of Polarity تکنیک             

پیوت

پیوت پوینت و خطوط کاماریلا             

خطوط پیوت             

خطوط کاماریل             

فیبوناچی            

تعریف سری و نسبت های فیبوناچی             

نحوه انتخاب نقاط برای رسم ابزارهای فیبوناچی             

و کاربرد آن Fibonacci Retracement تعریف             

و کاربرد آن Fibonacci Extension تعریف             

و کاربرد آن Fibonacci Projection تعریف             

پترن های بازگشتی               

مقدمه ای بر الگوهای قیمتی بازگشتی                

Head and Shoulders الگوی سر و شانه                

Double Top /Double Bottom الگوی                

Triple Top / Triple Bottom الگوی                

پترن های ادامه دهنده روند               

Symmetrical Triangle الگوی                

Ascending Triangle الگوی                

Descending Triangleالگوی                

Flag الگوی پرچم                

Pennant الگوی                

Wedge الگوی                

Rectangle الگوی                

پترن های هارمونیک               

مقدمه ای بر الگوهای قیمتی هارمونیک                

AB=CD الگوی                

Gartley الگوی گارتلی                

Bat اگوی خفاش                

Crab الگوی خرچنگ                

Butterfly الگوی پروانه                

تحلیل امواج الیوت               

مقدمه ای بر تئوری الیوت                

بازه های زمانی                

دسته بندی امواج                

انواع امواج Motive                

Impulse و Diagonal امواج                

دسته بندی امواج اصلاحی                

Flat امواج فلت

Triangle امواج                

Complex امواج