دوره تحلیل بنیادی

آموزش تحلیل بنیادی کاربردی

آموزش تحلیل بنیادی: تحلیل بنیادی روش تجزیه و تحلیل سهام بر اساس عوامل مالی اصلی شرکت نظیر فروش، درآمد، هزینه ها و یا عوامل غیرمالی نظیر ارزیابی مدیریت، محصول، عوامل کیفیتی و غیره است که سعی در ارزیابی و ارزشگذاری سهام شرکت دارد. در تحلیل بنیادی تمامی فاکتورهای تاثیر گذار در ارزیابی سهام شرکتها اعم از مسائل اقتصادی، صنعتی و غیره مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی تحلیلگر بنیادی این است که با ارزیابی اطلاعات شرکت و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، ارزش ذاتی سهام را محاسبه کرده و نسبت به مقایسه آن با ارزش جاری سهام، تصمیم صحیح در مورد خرید و فروش سهام شرکت را اتخاذ نماید

نتیجه تصویری برای Fundamental stock

سرفصلهای اصلی آموزش تحلیل بنیادی:

 • آموزش تحلیل بنیادی: اصول تحلیل بنیادی در بازار سهام
 • آموزش تحلیل بنیادی: نحوه تجزیه و تحلیل عوامل کمی و عوامل کیفی
 • آموزش تحلیل بنیادی: تحلیل افزایش سرمایه و محاسبه قیمت سهام
 • آموزش تحلیل بنیادی: انواع EPS و نحوه کیفیت سنجی آن
 • آموزش تحلیل بنیادی: تحلیل نسبت های ارزیابی سهام
 • آموزش تحلیل بنیادی: تجزیه و تحلیل تخصصی صورت های مالی
 • آموزش تحلیل بنیادی: تحلیل نسبت های مالی کاربردی
 • آموزش تحلیل بنیادی: تحلیل نسبت های بازدهی شرکت ها
 • آموزش تحلیل بنیادی: محاسبه نرخ رشد شرکتها
 • آموزش تحلیل بنیادی: روش های ارزش گذاری سهام
 • و غیره

مدت دوره: ۳۰ ساعت

اهداف دوره تحلیل بنیادی:

 • آموزش کاربردی تجزیه و تحلیل شرکت ها از تمام جوانب
 • آموزش کاربردی تجزیه و تحلیل حرفه ای صورت های مالی شرکت ها
 • آموزش محاسبه ارزش ذاتی(ارزش واقعی سهام)
 • بررسی نحوه تجزیه و تحلیل کیفیت سودآوری EPS شرکت ها
 • یادگیری تخصصی استفاده از نسبت های ارزش یابی سهام
 • آموزش نحوه محاسبه NAV شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ
 • یادگیری نحوه محاسبه اهداف قیمت سهام براساس تحلیل بنیادی