بهینه یابی سیستم های معاملاتی

وجود مسايل پيچيده علمي منجر مي شود تا سراغ روشهاي بهينه سازي رفته و مساله مورد نظر را به وسيله آنها حل كرد. با توجه به زمانبر بودن و پيچيدگي روشهاي دقيق از روشهاي بهينه سازي هوشمند استفاده مي شود. تاكنون روشهاي بهينه سازي متعددي معرفي شده اند که در متا تریدر بصورت پیش فرض از الگوریتم ژنتیک استفاده می کند.
بهينه سازي فرآيندي است كه براي بهتر كردن چيزي دنبال مي شود. فكر، ايده و يا طرحي كه به وسيله يك دانشمند يا يك مهندس مطرح میشود، طي روال بهينه سازي بهتر می شود. در هنگام بهينه سازي، شرايط اوليه با روش هاي مختلف مورد بررسي قرار می گيرد و اطلاعات به دست آمده، براي بهبود بخشيدن به يك فكر يا روش مورد استفاده قرار مي گيرند. بهينه سازي ابزاري رياضي است كه برای ، يافتن پاسخ بسياري از پرسش ها در خصوص چگونگي راه حل مسايل مختلف به كار مي رود.

کاربرد Optimize  :

 •     آیا اکسپرت من سود ده است؟
 •     ریسک استراتژی چند درصد است؟
 •     میزان نوسانی پولی اکسپرت چقدر است؟
 •     حجم درگیر در هر معامله چقدر است؟
 •     میزان حجم درگیر مناسب استرتژی چقدر است؟
 •     تنظمیات اندیکاتورها چه مقادیر باشد ،تا دقیق تر شود؟
 •     آیا تنظیمات اندیکاتور روی هر نماد یکسان است ؟!
 •     بین ضررهای من چه رابطه ای وجود دارد؟
 •     خطای استراتژی من چیست؟
 •     چگونه می توان ضرر را کم کرد؟
 •     تاثیر تایم فریم در استراتژی چیست؟
 •     تاثیر مدیریت سرمایه در استراتژی چیست؟
 •     چه نوع مدیریت سرمایه ای مناسب استراتژی ماست؟
 •     چه میزان حجمی مناسب سیستم ماست ؟
 •     متوسط سود به ضرر چقدر است ؟
 •     زمان دقیق ورود سیستم چه زمانی است؟
 •     آیا می توان با اکسپرت سود مرکب ساخت؟
 •     اکسپرت مطلوب چه ویژگیهای دارد؟