خطوط حمایت و مقاومت دو نقطه ی مهم در تحلیل تکنیکال می باشند که نشانگر نیروی عرضه و تقاضا در انواع چارت بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال، فارکس و بورس ایران می باشند. با توجه به سادگی این مطلب، در صورت یادگیری خوب می توانید یک تریدر موفق باشید

خطوط حمایت و انواع آن

حمایت و مقاومت
خطوط حمایت با اتصال نقاط حداقلی و خطوط مقاومت از اتصال نقاط حداکثری به دست می آید.

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به دو نوع تقسیم بندی می شوند: استاتیک و داینامیک

مفهوم حمایت در تحلیل تکنیکال

سطح حمایت (Support Level)، سطحی جذاب برای خریداران است، زیرا با رسیدن قیمت به این سطح، تقاضا زیاد شده و همین افزایش تقاضا موجبات افزایش قیمت را فراهم می کند. در واقع در این سطح میزان تقاضا بر عرضه غلبه کرده و نتیجه این پیروزی، رشد قیمت و ادامه روند صعودی است. در این سطح خریداران کنترل قیمت و به دنبال آن کنترل روند را در دست دارند. به عبارت دیگر تعداد خریداران (حجم تقاضا) از تعداد فروشندگانی که حجم عرضه در دست آن ها است بیشتر است و به جهت اینکه کنترل قیمت در دست خریداران است

مفهوم مقاومت در تحلیل تکنیکال

سطح مقاومت (Resistance Level) نیز سطحی است که با رسیدن قیمت به آن، شاهد عرضه ی بیشتری هستیم و همین امر موجبات کاهش قیمت سهم و به دنبال آن ادامه روند نزولی را فراهم می کند. در این سطح فروشندگان کنترل قیمت و به دنبال آن کنترل روند را در دست می گیرند. تعداد فروشندگان در این سطح نسبت به خریداران بیشتر است، یعنی حجم عرضه بر تقاضا غلبه می کند. به علت اینکه کنترل قیمت در دست فروشندگان است

مفهوم خطوط داینامیک در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت
خطی است که حداقل از دو پیووت به صورت افقی عبور کند. در صورتی که پیووت سوم روی این خط تشکل شود اعتبار آن را افزایش خواهد داد. توجه کنید که اگر این خط بالای قسمت فعلی باشد به آن مقاومت و اگر پایین قیمت فعلی باشد به آن حمایت گفته می شود
از دیدگاه تعادل پاندولی، مقاومت خطی است که آن رمزارز بیشتر از آن نمی ارزد (خریدار ندارد) و حمایت خطی است که خریداران راغب به خرید در آن هستند.

در مورد حمایت و مقاومت نکاتی را باید مد نظر داشته باشید:

این خطوط  و  افقی (داینامیک) در ساده ترین حالت، احتمال تغییر روند و امکان باز کردن با بستن پوزیشن ها را به ما می دهد.
در بررسی الگوها (مثلا ستاره شامگاهی در پرایس اکشن) این خطوط مقاومت و حمایت است که موید سیگنال می شود.
تبدیل سطوح مقاومت و حمایت به یکدیگر در تحلیل روند ها کارآمد است.
سطوح مقاومت و حمایت غیر افقی نیز می تواند خصوصیات افقی را داشته باشد

نکات مورد توجه و نتیجه گیری:

در رسم سطوح و خطوط باید تا جایی که میتوانیم از سویینگ ها و سقف و کف های آخر بازار استفاده کنیم ؛ چرا که بازار به سویینگ های آخر خود واکنش نشان میدهد
سطوح ها قابلیت تبدیل شدن را دارند یعنی اگر حمایت اند ؛ بعد از شکست به مقاومت تبدیل شوند و بلعکس
حتما سطوح خود را آپدیت کنیم و با سویینگ های آخر بازار مچ کنیم

موفق و پر سود باشید