در پایان معاملات امروز، نماد شرکت های معادن منگنز، ارتباطات سیار ایران، نیرو ترانس و سیمان خزر برای برگزاری مجمع سالانه، پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان برای دو مجمع فوق العاده و عادی بطور فوق العاده، داروسازی عبیدی برای مجمع فوق العاده و ارتباطات سیار ایران علاوه بر مجمع سالانه برای مجمع عادی بطور فوق العاده بسته می شود.

براین اساس، "کمنگنز، همراه، بنیرو، سخزر" برای تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند گذشته، "پترول" برای افزایش سرمایه 25 درصدی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته و واگذاری 99.96 درصد سهام سرمایه گذاری مدبران اقتصاد، "دعبید" برای افزایش سرمایه 123 درصدی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته، "همراه" برای انتخاب اعضای هیات‌ مدیره سه شنبه هفته جاری تصمیم گیری می کنند.