عملکرد ناشرین بورسی و فرابورسی ، 9 بانک، پنج پتروشیمی، ملی مس، ذوب  آهن، سایپا و 47 شرکت گزارش عملکرد حسابرسی نشده 12 ماهه را ارائه کردند که  با کاهش قابل توجه 3860 و 1111 درصدی زیان دو شرکت توسعه فناوری اطلاعات  خوارزمی و نیرومحرکه و افزایش 607 درصدی سود ایرکا پارت صنعت همراه بود .

بانک تجارت: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 9 و 43 ریال / کاهش 136 و 960 درصدی زیان

بانک پارسیان: 6 ریال سود تلفیقی هر سهم / افزایش 4 درصدی سود

بانک ملت: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 502 و 892 ریال / کاهش 80 و 68 درصدی سود

بانک اقتصاد نوین: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 26 و 27 ریال / کاهش 117 و 128 درصدی زیان

بانک شهر: 2908 ریال زیان هر سهم / کاهش 7 درصدی زیان

بانک دی: زیان هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 5796 و 6324 ریال / کاهش 4 و افزایش 2 درصدی زیان

بانک کار آفرین: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 358 و 440 ریال / افزایش 145 و 157 درصدی سود

بانک خاورمیانه: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 865 و 923 ریال / افزایش 35 و 43 درصدی سود

بانک پاسارگاد: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 491 و 535 ریال / افزایش 29 و 26 درصدی سود

اعتباری ملل: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 351 و 496 ریال / افزایش 62 و 36 درصدی سود

ملی مس: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 1201 و 1217 ریال / افزایش 152 و 151 درصدی سود

ذوب آهن: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 122 و 135 ریال / افزایش 1 درصدی سود و بدون تغییر

سایپا: زیان هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 145 و 398 ریال / کاهش 49 و 16 درصدی زیان

پارس خودرو: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 470 و 465 ریال / افزایش 283 و 287 درصدی سود

ایران خودرو دیزل: زیان هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 2201 و 2307 ریال / کاهش 21 درصدی زیان

سرمایه گذاری سایپا: 168 ریال هر سهم / افزایش 243 درصدی سود

پتروشیمی شیراز: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 2535 و 2550 ریال / افزایش 99 و 102 درصدی سود

پتروشیمی اصفهان: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 1260 و 1265 ریال / کاهش 85 درصدی سود

پتروشیمی پارس: 6807 ریال سود هر سهم/ کاهش 31 درصدی سود

پتروشیمی مارون: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 6304 و 6381 ریال / افزایش 36 و 28 درصدی سود

پتروشیمی جم: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 2755 و 3200 ریال / افزایش 43 و 45 درصدی سود

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر: 1012 ریال سود هر سهم / افزایش 98 درصدی سود

ایرکا پارت صنعت: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 601 و 501 ریال/ افزایش 607 و 551 درصدی سود

چدن سازان: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 1420 و 1638 ریال / افزایش 154 و 149 درصدی سود

تاید واتر خاورمیانه: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 1334 و 1342 ریال / افزایش 59 و 54 درصدی سود

آسان پرداخت: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 981 و 978 ریال / کاهش 11 و 10 درصدی سود

لبنیات پاک: زیان هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 319 و 496 ریال / افزایش 244 و 154 درصدی زیان

آذرآب: زیان هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 41 ریال / افزایش 450 و 1358 درصدی زیان

آلومتک: 114 ریال سود هر سهم / کاهش 417 درصدی زیان

بیمه کارآفرین: 395 ریال سود هر سهم/ افزایش 558 درصدی سود

فولاد آلیاژی یزد: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 603 و 673 ریال / افزایش 36 و 56 درصدی سود

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری: 1032 ریال سود هر سهم / افزایش 104 درصدی سود

شمالشرق شاهرود: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 1290 و 1270 ریال / کاهش 5 درصدی سود

فنرسازی زر: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 66 و 161 ریال / کاهش 32 و افزایش 35 درصدی سود

بیمه دی: 1604 ریال سود هر سهم / افزایش 290 درصدی سود

صنعتی سپاهان: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 1570 و 2015 ریال / افزایش 22 و 34 درصدی سود

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 368 و 376 ریال / افزایش 594 سود و کاهش 3860 درصدی زیان

تراکتور سازی ایران: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 1172 و 1663 ریال / افزایش 139 و 165 درصدی سود

بیمه سامان: 567 ریال سود هر سهم/ افزایش 110 درصدی سود

بیمه میهن: 20 ریال سود هر سهم/ کاهش 433 درصدی زیان

بیمه نوین: 376 ریال سود هر سهم / افزایش 31 درصدی سود

بهمن دیزل: 2162 ریال سود هر سهم/ افزایش 282 درصدی سود

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو: 291 ریال سود هر سهم/ افزایش 220 درصدی سود

کارتن ایران: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 534 و 358 ریال / افزایش 132 و 238 درصدی سود

نفت بهران: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 3308 و 3283 ریال / افزایش 18 درصدی سود

فولاد آلیاژی ایران: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 1156 و 1195 ریال / افزایش 54 و 52 درصدی سود

شهداب ناب خراسان: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 630 و 818 ریال / افزایش 83 و 126 درصدی سود

گروه بهمن: 267 ریال سود هر سهم / افزایش 29 درصدی سود

تبرک: 210 ریال سود هر سهم / کاهش 41 درصدی سود

سیمان داراب: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 661 ریال / افزایش 81 و 78 درصدی سود

پارس سویچ: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 1526 و 1539 ریال / افزایش 141 و 147 درصدی سود

سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران: 492 ریال سود هر سهم / کاهش 25 درصدی سود

شیشه دارویی رازی: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 731 و 714 ریال / افزایش 119 و 138 درصدی سود

نیرو محرکه: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 354 و 467 ریال / کاهش 1111 درصدی زیان

سرمایه گذاری مس سرچشمه: 888 ریال سود هر سهم / افزایش 160 درصدی سود

سایپا دیزل: 776 ریال زیان هر سهم / کاهش 63 درصدی زیان

سرمایه گذاری صنعت نفت: 1013 ریال سود هر سهم/ افزایش 132 درصدی سود

سرمایه گذاری پارس توشه: 975 ریال سود هر سهم / افزایش 22 درصدی سود

مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 227 و 305 ریال / افزایش 4 و 14 درصدی سود

کاشی و سرامیک سینا: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 1115 و 1483 ریال / افزایش 87 و 109 درصدی سود

لیزینگ رایان سایپا: 297 ریال سود هر سهم / افزایش 16 درصدی سود

صنعتی مینو: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 2503 و 4556 ریال / افزایش 137 و 191 درصدی سود

فرآوری زغال سنگ پروده طبس: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 861 و 961 ریال / افزایش 6 و 7 درصدی سود

نیروگاه زاگرس کوثر: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی 214 و 215 ریال / افزایش 22 درصدی سود