آلبرت  بغزیان اقتصاددان ایرانی  باوردارد بانک مرکزی به دلیل نامشخص بنایی برای مدیریت بازار ارز  ندارد.دلار آمریکا در کدام مرز قرار اس توقف کند و نرخ ها تثبیت شود. به  نظر می رسد اگر باهمین دست فرمان جلو برویم چیزی به دلار 20 هزار تومانی  باقی نمانده است.

وی می گوید"  به نظر می رسد که مجموعه ای از شرایط در کنار همدیگر می توانند بازار ارز  را کماکان ملتهب نگاه دارند و باعث شوند که شیب افزایش دلار در بازار صعودی  باشد. به هر حال وضعیت تقریباً نابه سامان ما در حوزه سیاست خارجی و به  خصوص تنش تهران - واشنگتن و احتمالاً آغاز دور جدید تحریم ها می تواند به  عنوان یک اهرم روانی در بازار ارز نقش آفرینی خود را داشته باشد. در کنار  آن مسئله رکود اقتصادی به واسطه تداوم شیوع کرونا و نیز کاهش بهای نفت در  بازارهای جهانی و به تبع آن کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت خام نیز می  تواند بستر را برای افزایش قیمت دلار در بازارهای داخلی فراهم کند. اما من  معتقدم مسئله ای که در این میان می‌تواند مهمترین عامل در افزایش دلار در  بازار ارز باشد به رفتار معنادار و انفعال بانک مرکزی در عدم مدیریت بازار  ارز باز می گردد. به هرحال مسئله تحریم‌ها، نابه سامانی در سیاست خارجی و  دیپلماسی، شیوع کرونا، مسئله کسری بودجه، سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی  در چهار ماه گذشته با شدت و ضعف وجود داشته است، اما دلار هیچ گاه به مرز  ۱۸ هزار تومان و بیش از آن وارد نشده بود. بنابراین در یکی دو هفته اخیر به  نظر می‌رسد بانک مرکزی به دلیل نامشخص بنایی برای مدیریت بازار ارز ندارد.

سایت  دیپلماسی ایرانی به نقل از وی نوشته است: من کماکان معتقدم که اساساً هیچ  پارامتری مانند افزایش دلار در بازار نیمایی و دیگر دلایلی که برای افزایش  نرخ ارز در یکی دو هفته اخیر مطرح شده است نمی تواند دلیل اصلی ورود دلار  به کانال ۱۸ هزار تومان باشد. چون بانک مرکزی طی سال گذشته توانسته بود  دلار را در کانال ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان نگه دارد و به همین واسطه بازار ارز  یک بازار پر ریسک برای ورود نقدینگی بود، اما اکنون این مدیریت از جانب  بانک مرکزی وجود ندارد. تفاوت رفتار بانک مرکزی در یکی دو هفته اخیر با  رفتار بانک مرکزی در سال گذشته نشان می‌دهد که انفعال بانک مرکزی و دولت در  مدیریت بازار ارز سبب شده است که ما روز به روز شاهد افزایش دلار و دیگر  ارزها باشیم.

واقعیت این است  که هرگاه قیمت دلار در بازارهای داخلی کاهش می‌یابد، دولت آمریکا جو روانی  ایجاد می‌کند که تحریم‌های جدید و بزرگ‌تری اعلام خواهد شد تا بتواند با  ایجاد ناامنی روانی کماکان افزایش نرخ ارز و نوسان شدید را در بازارهای  داخلی داشته باشد. چرا که سقوط ارزش ریال در برابر دلار آمریکا توان  اقتصادی کشور و قدرت معیشتی خرید مردم را به شدت کاهش می دهد. در یکی دو  سال گذشته بعد از خروج ترامپ از برجام فشار روانی بازگشت تحریم‌ها علیه  ایران و سرازیر شدن نقدینگی های مردمی به سمت بازار ارز عاملی بود که با  افزایش تقاضا و به موازاتش ضعف عرضه و نهایتا رشد قیمت ها در بازار ارز می  شد. اما به تدریج با تغییر در سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، آرامش به  بازار برگشت و قیمت‌ها به تعادل رسید، به طوری که قیمت دلار که بسیار بالا  رفته بود، به حدود ۱۱ هزار تومان کاهش یافت. البته همان گونه قبلا اشاره شد  در ماه‌های بعد، قیمت دلار با شیب کمی افزایش یافت و در کانال ۱۳ هزار  تومان ثابت شد و تا چند ماه تغییر قابل توجهی در بازار ارز ایجاد نشد. پس  تب مجدد دلار به دلیل افزایش تقاضا نیست، چراکه در حال حاضر سرمایه مردم  بیش از بازار ارز، به سمت بازار سرمایه در حال حرکت است. رشد خوب بورس در  یکی دو هفته اخیر هم سبب شده تا بسیاری از مردم سرمایه خود را وارد این  بازار کنند. پس چالش همان انفعال معنادار و عدم مدیریت سابق بانک مرکزی در  سال  گذشته است.