۱۵ خردادماه امسال نرخ اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن از مرز ۸۰ هزار  تومان برای هر برگه عبور کرد؛ بر این اساس قیمت اوراق تسه ۹۹۰۲ (اردیبهشت  ۹۹) حدود ۸۱ هزار تومان بود. قیمت تسه ۹۹۰۱ (فروردین ۹۹) حدود ۸۰ هزا رو  ۵۰۰ تومان،  تسه ۹۸۱۲ (اسفند ۹۸) ۸۰ هزار تومان، تسه ۹۸۱۰ (دی‌ماه ۹۸) ۷۹  هزار و ۷۰۰ تومان و تسه بهمن ۹۸ نیز حدود ۷۹ هزار و ۳۵۰ تومان بوده است.

این  در حالی است که در معاملات دیروز فرابورس قیمت اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن  روند نزولی در پیش گرفته و به‌طور میانگین حدود ۵۹ هزار تومان است. بر این  اساس قیمت اوراق تسه ۹۹۰۲ (اردیبهشت ۹۹) حدود ۵۸ هزار و ۲۰۰ تومان بود که  نسبت به قیمت نیمه خرداد حدود ۲۸ درصد کاهش یافته است.

قیمت تسه ۹۹۰۱  (فروردین ۹۹) نیز با رشد منفی حدود ۲۵ درصدی به ۶۱ هزار تومان کاهش یافته  است. همچنین قیمت اوراق حق تقدم ۹۸۱۲ (اسفند ۹۸) نیز با کاهش حدود ۲۶ درصدی  به ۵۹ هزار تومان رسیده است. قیمت هر برگ تسه ۹۸۱۰ (دیماه ۹۸) نیز روند  نزولی داشته و به حدود ۵۹ هزار تومان کاهش یافته است.