یکی از اصلاحات ایجاد شده در معاملات بورس، افزایش دامنه نوسان ثبت سفارش  از یک ریال به ۱ تومان بوده که مورد استقبال فعالان بورسی قرار گرفته است.