مدرس‌ خیابانی، سرپرست وزارت صمت از مجوز  سازمان حمایت برای افزایش تنها 20 تا 30 درصدی قیمت کالاهای تولید داخل خبر  داد و تاکید کرد: 

«هرگونه افزایش قیمت بیش از میزان ذکر شده قابل برخورد است»