فرهاد دژپسند با اشاره به اینکه اقتضای توجه  به دو امر مهم جهش تولید و مبارزه با کرونا ، مراعات حال فعالان اقتصادی و  تکیه بر درآمدهای مالیاتی برای رها سازی بودجه از نفت است ، گفت: مصوباتی  از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته شده که می تواند منجر به رفع  برخی دغدغه های بخش خصوصی و همچنین افزایش درآمدهای دولت شود.

وی  افزود: یکی از این مصوبات تکرار و افزایش دامنه بخشودگی جرایم معوق  مالیاتی با توجه به درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی سال گذشته و افزایش پاداش  پرداخت مالیات از یک به 1.5 درصد و به ازای هر ماه و تا سقف 18 درصد و عدم  ورود به مالیات سنوات قبل شرکت های مایل به عرضه اولیه سهام در بورس و  فرابورس و محدود شدن بررسی پرونده های مالیاتی فقط برای سال قبل است.

دژپسند  ادامه داد: بنابراین طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ،  شرکت هایی که در سال جاری وارد بازار سرمایه شوند می توانند از این مشوق  استفاده کنند. بنابراین با توجه به شرایط مناسب بورس ، فرصت طلایی خاص  ایجاده شده م هم باعث تعمیق بازارسرمایه می شود و هم پایه و درآمد مالیاتی  جدیدی برای دولت ایجاد می کند.