در مرحله اول قرار است شرایط فنی ورود شرکت‌های ریلی به بورس فراهم شود؛  سیاست راهبردی ما در راه آهن، اولاً ارتقای حکمرانی و سطح مدیریتی  شرکت‌های ریلی و ثانیاً افزایش درآمد شرکت‌های ریلی از محل تأمین مالی  بازار سرمایه است.

معاون اقتصادی شرکت راه آهن ادامه داد: ورود  شرکت‌های ریلی به بورس و تأمین مالی این شرکت‌ها از طریق فروش سهام، ریسک  مالی آنها را کاهش می‌دهد.

بیرانوند در پاسخ به این پرسش که وضعیت  سود و زیان شرکت‌های ریلی که قرار است وارد بورس شوند، چگونه است؟ گفت:  ورود به بورس سازوکار خود را دارد و شرکت زیان ده قادر نیست وارد بورس شود.

وی تصریح کرد: به جز شرکت‌های مسافری، سایر شرکت‌های فعال در این صنعت، سودآور هستند و امکان حضور در بورس را دارند.

به  گفته معاون اقتصادی شرکت راه آهن تا پایان امسال ۴ شرکت ریلی وارد بازار  سرمایه می‌شود؛ البته رجا هنوز آمادگی ورود به بورس را ندارد؛ هرچند که خود  آنها متقاضی ورود به بورس هستند اما به دلیل صورت‌های مالی اجازه این کار  به آنها داده نشده است.

در حال حاضر در گروه حمل و نقل شرکت‌های  بورسی، ۵ شرکت ریلی فعال است و یک شرکت نیز اوراق اجاره تأمین ناوگان منتشر  کرده است؛ روند رشد ارزش سهام شرکت‌های ریلی در حال حاضر به دلیل استقبال  خوب سهامداران در ماه‌های اخیر تقریباً همواره با سیر صعودی و مثبت همراه  بوده است