ررسی جزئیات این جابه‌جایی‌ها نشان می‌دهد  که سهامداران خرد همچنان به خریدهای خود در نمادهای سیمانی ادامه دادند و  دیروز نیز خالص خرید 213میلیارد تومانی را در این صنعت ثبت کردند. در صدر  خریدها نیز تمایل به جمع‌آوری سهام سیمان شرق قرار داشت. به‌طوری‌که 85درصد  از این رقم یعنی 183میلیارد تومان به خالص خرید «سشرق» تعلق داشت. «سیدکو»  نیز با ثبت خالص خرید 5/ 14میلیارد تومانی از دیگر نمادهای مورد توجه  حقیقی‌ها در این بازار بود.

در ادامه این  روند خرید سهام خودرویی بود که با استقبال معامله‌گران خرد بازار همراه  شد. به‌طوری‌که حقیقی‌ها توانستند بیش از 85میلیارد تومان نقدینگی را بابت  خرید سهام مزبور به پرتفوی خود منتقل کنند. در این میان 67میلیارد تومان از  این رقم به خالص خرید سهام ایران‌خودرو تعلق داشت. دیگر لیدر خودرویی یعنی  سایپا نیز خالص خرید 3/ 15میلیارد تومانی را از سوی حقیقی‌ها تجربه کرد.  در همین راستا سهامداران حقیقی «خگستر» نیز توانست حدود 19میلیارد تومان  نقدینگی را بابت خرید سهام مزبور از سبد سهام حقوقی‌ها به پرتفوی خود منتقل  کنند. در ادامه نیز خرید سهام گروه مخابرات و به‌خصوص خود سهام مخابرات در  کانون توجه سهامداران خرد بازار قرار گرفت. به‌طوری‌که دیروز حقیقی‌ها  حدود 36میلیارد تومان نقدینگی بابت خرید سهام «اخابر» به پرتفوی خود منتقل  کردند.

در مقابل معامله‌گران عمده بورسی  بیشترین خرید و بعضا حمایت را از سهام گروه پالایشی داشتند. به‌طوری‌که ثبت  خالص خریدی در حدود 200میلیارد تومان از سوی این گروه از سهامداران در  نمادهای پالایشی شکل گرفت. در این میان نفت سپاهان با ثبت خالص خرید بیش از  170میلیارد تومانی در صدر خریدها جای گرفت. «ونفت» نیز با ثبت خالص خرید  2/ 27میلیارد تومانی از دیگر نمادهای مورد توجه حقوقی‌ها در این گروه بود.  گروه فلزات اساسی نیز خرید و فروش‌های متعددی را از سوی بازیگران بازار  تجربه کرد؛ در حالی بعضی از نمادهای این گروه مورد توجه حقوقی‌ها بود که در  مقابل حقیقی‌ها نیز خریدهای متعددی را در بعضی نمادهای فلزی داشتند.  برآیند این امر ثبت خالص خرید بیش از 960میلیون تومانی از سوی حقوقی‌های  بازار در این صنعت بود. در این میان سهامداران عمده بیشترین خرید را در  نماد فولاد مبارکه داشتند. به‌طوری‌که 41میلیارد تومان نقدینگی بابت خرید  سهام «فولاد» در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی جابه‌جا شد.