شرکت فولاد خراسان که درخواست افزایش سرمایه 50 درصدی داده بود، مجوز  مرحله اول به میزان 32 درصد را از سازمان بورس گرفت و آماده برگزاری مجمع  فوق العاده شد.

براین اساس، "فخاس" سرمایه فعلی را از 900 میلیارد  تومان به 1.19 هزار میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از  محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال می شود تا صرف تامین وجوه مورد  نیاز جهت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد  خراسان (شرکت فرعی) و تکمیل پروژه انباشت و برداشت واحد گندله سازی شود.

همچنین  مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از 1.19 به 1.35 هزار  میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی  کردن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز  سازمان نسبت به عملی کردن آن اقدام شود.